TIETOSUOJASELOSTE

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa ALD siivouspalvelu asiakkaamme, minkä tyyppisiä tietoja keräämme verkkosivuiltamme, miten tietoja käsitellään ja miten ne on suojattu. Tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti.

Rekisterinpitäjä
ALD siivouspalvelu
Laurinkatu 51, 2.krs,08100 LOHJA
Y-tunnus: 2195268–4
Tietosuojavastaava
Nimi: Haidar Abbas
Puh. 044 0127041
S-posti: haidar@aldsiivouspalvelu.fi
Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän kanavien kautta.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumerot
Osoitetiedot
Rekisteröinnin alkamisajankohta
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään yrityksiltä asiakassuhteen alkaessa ja yksittäisiltä henkilöiltä rekisteröidyltä itseltään sähköisten yhteydenotto lomakkeiden kautta.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.
Tietojen poistaminen
Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus tutustua tähän rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihisi ja oikeus vaatia näiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tiedonsiirtoon.

Kaikki tähän osaan liittyvät pyynnöt ja vaatimukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa "Tietosuojavastaava".
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. Rekisteriin on käyttöoikeus vain ALD siivouspalvelu:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka ylläpitävät tai kehittävät järjestelmää. Tietokoneet ja älypuhelimet, joilla rekisteriä käytetään, on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin ja salasanoin ja ne sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. aldsiivouspalvelu.fi sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka pitää huolen siitä, että koko sivuston käyttäminen ja tietojen antaminen sitä kautta on turvallista.
LINKIT & EVÄSTEET
Kolmansien osapuolten sivustot
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. ALD siivouspalvelu ei vastaa tällaisten oman sivustonsa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
Evästeet
ALD siivouspalvelu ei käytä sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen.


Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste. Tarkastamme ja päivitämme tämän säännöllisesti.
Tarkastettu 10.5.2022